Најнов број Насловна
Број 3015    сабота, 18 март 2006
 
 
 
 
 
 
 
МАРКЕТИНГ

Ц Е Н О В Н И К
ЗА РЕКЛAМЕН ПРОСТОР ВО "ДНЕВНИК"

Страна Формат

Црно-бела

Колор

Насловна см2 

-

3.00

Внатрешна см2 

0.70

1.10

1/1 страна (285x402 мм) 

540.00

730.00

1/2 страна (285x202 мм) 

310.00

420.00

1/2 страна портрет (188x280 мм)
или вертикална (140x402 мм)

370.00

630.00

1/4 страна (140x202 мм) 

190.00

255.00

1/4 страна легната (188x160 мм)

225.00

380.00

Последна см2

-

1.50

Ширина на: една колона – 45 мм, две колони – 90 мм, три колони – 140 мм,
четири колони – 188 мм, пет колони – 236 мм, шест колони – 285 мм.
 

 

Позиционирањето на посебни страници ја зголемува цената соодветно за: 

2 колор страница (максмална димензија 1/4 стр.) 30%
3, 5 црно-бела страница (максимална димензија 1/4 стр.) 30%
4, 6 црно-бела страница 30%
други посебни барања за позиционирање (по договор) 20%

           

        

АНТЕНА, ВИКЕНД

Последна колор-страница (205х285 мм)

800 €

Колор-страница (втора и претпоследна) (205х285 мм)

650 €

1/1 рото-колор (182х270 мм)

400 €

1/2 рото-колор (182х135 мм)

250 €

1/1 колор СЦ (182х270 мм)

480 €

1/2 колор СЦ (182х135 мм)

300 €

см2 на насловна колор 2 €

см2 внатрешна рото колор

 1.3 €

см2 внатрешна колор

 1.5 €

Горенаведените цени се во евра без вклучен 18% ДДВ.

НАСЛОВНА
Бела книга за тероризмот на таканаречената ОНА

 

 

© 2001 Дневник, сите права задржани